ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimi Görev ve Yetkileri;

 1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimle işbirliği içerisinde yapmak.

 3. Çalışanların hakları, güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini kabul etmek.

 4. Çalışanların hakları, güvenliğine yönelik talep ve şikayetlerini değerlendirilmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması için İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek.

 5. Gerekli başvuruları değerlendirerek inceleme yapmak ve raporlamak.

 6. Gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine bildirimde bulunmak.

 7. Beyaz Kod uygulaması ile ilgili yapılan işlemler hakkında İl Sağlık Müdürlüğüne bildirimde bulunmak.

 8. Beyaz Kod uygulaması ile ilgili yapılan işlemler hakkında Toplum Sağlığı Merkezine bilgi vermek.

 9. Beyaz Kod vakaları ile ilgili Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından hazırlanan "Aylık Takip Form"larının takibini yapmak, dosyalamak.

 10. Kurum personeline ve birim çalışanlarına Beyaz Kod ve çalışan hakları konusunda eğitim planlamak ve gerçekleştirmek.

 11. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışanlara ve vatandaşa yönelik farkındalık çalışmaları yapmak.

 12. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında bulunan şikayet ve öneri kutusu ile ilgili düzenleme ve değerlendirmeleri yapmak.

 13. Görevleriyle ilgili konularda ihale, şartname, muayene komisyon üyeliği yapmak.

 14. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.