ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

 1. Toplum Sağlığı Merkezleri ile ilgili Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.

 2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3. Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla görevleri kapsamında ki konular hakkında eğitimler düzenlemek.

 4. Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.

 5.  Toplum sağlığı merkezlerinin İl’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

 6. Entegre ilçe Devlet Hastanelerinin İl’de izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

 7. Adli tabiplik hizmetleri ile, ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

 8.  İl’de cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

 9. İl’deki sağlık evlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini Toplum Sağlığı Merkezleri ile yürütmek.

 10. Mevsimlik Tarım işlerinin ildeki 1. Basamak sağlık hizmetlerinin organizasyonunu, takibini yapmak ve değerlendirmek.

 11. Göçmen Sağlığı Merkezlerinin İl’ deki planlanması ve organizasyonunu yapmak.

 12. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi Toplum Sağlığı Merkezi Performans modülü kontrol ve takibini yapmak.

 13. Birinci basamak sağlık hizmetlerin de hasta haklarının İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlamak.

 14. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.

 15. Dezavantajlı Gruplar ile ilgili yürütülen projelerin takip ve koordinasyonu sağlamak, işbirliği yapmak.

 16. Toplum Sağlığı Merkezlerinde yürütülen Mobil Sağlık Hizmetlerinin plan ve koordinasyonunu yapmak.

 17. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.

 18. Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

 19. Ölüm Bildirim Sisteminin (ÖBS) uygulamasının koordinasyonunu sağlamak.

 20. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak