ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İstatistik Ve Bilgi İşlem Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 03/08/2017

İstatistik ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

  1. Müdürlüğün görev alanına giren konularda, bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisini mevzuata ve e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha etkin ve hızlı biçimde yerine getirmek.

  2. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak.

  3.  Müdürlüğün bilgi işlem sisteminin donanım altyapısını kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak.

  4. Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek.

  5. E-posta, web vb. kurumsal sunucu sistemlerinin kurulum, yönetim ve güvenliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını, yerel alan ağı, geniş alan ağı ve internet erişim politikalarını yönetmek.

  6. İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içinde personelin sağlık istatistikleri konusunda toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimleri ile ilgili planlamalar yapmak

  7. Kurumun istediği verileri toplamak ve Kuruma göndermek.

  8. Hizmetleri yansıtıcı yıllık faaliyet raporları düzenlemek.

  9. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Teknik Destek Hizmeti

Teknik servis, bakım ve arıza hizmetleri için teknik servis formunu doldurup, şubemiz ile irtibata geçiniz.


Şubemiz İşlemlerinde Kullanılan Formlar

EBYS Personel Beyan Formu için tıklayınız.
Teknik Servis Formu için tıklayınız.