ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İdari İşler Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

İdari İşler Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

  1. İdari ve Mali İşler Şube Personellerinin her türlü özlük haklarıyla işe devam durumlarının kontrolünün yapılması, gelen ve giden evrakların yazışmalarının yapılıp sonuçlandırılmasının sağlanması, Müdürlüğümüz Arşiv Hizmetlerinin yürütülmesi, Yemekhane Hizmetlerinin yürütülmesi, resmi araçların sigorta, muayene ve bakım işleri ile sevk ve idaresinin yürütülmesini sağlamak.

  2. Taşınıra konu olan malın kabulü, depolanması, tasniflenmesi ve ihtiyaç sahibi birimlere ulaştırılmasını sağlamak.

  3. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan kamu personelinin tespit edilen kamu zararlarından doğan alacaklarının takibinin tahsilinin yapılmasını sağlamak.

  4. Gelir gerçekleştirme biriminde Aile Hekimleri Laboratuvar işlemlerinin faturalandırılması, bağlı birimlerimizde yapılan muayene tahlil ve tetkiklerin tahakkuka bağlanmasını sağlamak.

  5. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.