ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Programları Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Programlar Şubesi Görev Ve Yetkileri:

 1. Yıllık hizmet plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.

 2. Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.

 3.  Kalp Damar Hastalıkları ile Kronik Hava Yolu Hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, İl düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak ve bu husustaki kurum çalışmalarını uygulamak.

 4.  İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmak.

 5. Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek vermek.

 6. Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.

 7. Sağlıklı Yaşlanma ve Yaşlı Sağlığı Hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

 8. Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.

 9. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın yürütülmesini sağlamak.

 10.  Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’nın yürütülmesini sağlamak.

 11. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

 12. Sağlıklı beslenme ve obezite ile mücadele konularında vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

 13. Kurumca hazırlanan diğer tüm programların il düzeyinde yürütülmesi sağlamak.

 14. Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçları doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.

 15. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak