ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon ve Vizyon

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

MİSYON 
Sağlık Bakanlığı’nın politika ve hedeflerine uygun olarak, halkımızın sağlık konusundaki beklenti ve taleplerini dikkate alan etik ilkelerden ödün vermeyen koruyucu sağlık hizmetini sunmaktır.

VİZYON
Başkentte birinci basamak sağlık hizmetinin sunumunda, koruyucu sağlık hizmetlerinin uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesinde ulusal düzeyde önder ve model olmak.


KALİTE POLİTİKASI
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü; birinci basamak sağlık hizmetini kaliteli sunmayı ve toplumun tüm kesimlerince ulaşılabilir olmasını taahhüt eder.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü; bireysel ve toplumsal memnuniyetin arttırılmasını amaç edinerek, çalışanların beklenti ve memnuniyetini gözeterek Sağlık Bakanlığı’nın kalite yönetim sistemi gereklerine uygun sağlık politikalarını uygular.