ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Akılcı İlaç Kullanımı

GÜNCELLENME TARİHİ: 30/05/2017

        Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilaç kullanırken  belirlenen doğru ilacın, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin bütünüdür. Sağlık alanında evrensel düzeyde yetkin kurum Dünya Sağlık Örgütü’dür (DSÖ). AİK konusunda DSÖ somut bir duruş sergilemiş ve herkesçe kabul gören bir tanımlamada bulunmuştur. Buna göre AİK, “hastaların hastalıkları ve kendi bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun süre ve kullanım şekliyle, uygun maliyette almalarına yönelik kurallara uyulması” olarak tanımlanmıştır. 

      Neden Gereksinim Duyulmuştur? 

        Günümüzdeki modern tıp uygulamalarında en önemli tedavi yöntemlerinden birisi ilaçla tedavidir. Geçtiğimiz yüzyıla kadar bu süreç, bugün bildiğimiz anlamda sınırlı sayıda ilaçla idare edilerek gelmiştir. Son yüz sene içerisinde ise var olanlara binlerce yenisinin katılması ile ilaç sayısı ve çeşitliliği son derece artmıştır. Bu durum, doğal olarak, gün geçtikçe ilaca daha kolay erişim imkanını sunmuştur. İlaç kullanımı, ülkelerin imkanları dahilinde olumlu veya olumsuz pek çok faktöre bağlı olarak iyice çeşitlilik kazanmıştır. Bir süre sonra bu çeşitlilik, bilgi kirliliğini artırmış, ilacın yanlış kullanımı sorununu da ortaya çıkartmıştır. Kısaca akılcı olmayan ilaç kullanımı (AOİK) olarak nitelendirilen bu sorun, sadece hekimin ya da hastanın değil, ilaçla ilgili muhatapların tümünün sorunu halini almıştır. 

  • İlaçlarını yanlış şekilde, yanlış dozda ve sürede kullanmak 
  • Reçeteyle satılması gereken ilaçları doktor kontrolü dışında kullanmaya çalışmak 
  • Gereksiz yere pahalı ilaçları kullanmak
  • İlaç israfında bulunmak vb. pek çok sorun bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

  
      AOİK sorunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli boyutlarda yaşanmaktadır. Oysa ilaç, sağlığı tehdit etmesi için değil, doğru ve bilinçli kullanılarak sağlığa katkı sunması için üretilir ve kullanılır. Bu koşulun yerine getirilmesinin tek yolu, akılcı ilaç kullanımı denilen şekilde, ilacın belirli kurallar çerçevesinde bilinçli kullanımından geçmektedir. Sürdürülebilir bir sağlık hizmetinden yararlanabilmemizin yollarından birisi, AOİK tehdidinden kurtulmamızla yakından ilişkilidir. Bu bakımdan toplumun daha bilinçli olması gerekir. Bu bilinci oluşturmak için yararlanılacak güvenilir bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde ilaçlar konusunda aşırı bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Çoğumuz, ilaçla ilgili bilgi deyince, o sırada kullandığımız ilaç özelinde bilgiye yöneliriz. Sağlıklı yaşamak ve ilaç tedavisi alırken başarılı olabilmek için doğru/akılcı ilaç kullanımının genel ilkelerini bilmemiz şarttır. Şüphesiz, bu bilgilenmenin ön koşulu konuyla ilgili güvenilir kaynak kitaplardan yararlanmaktır. Elinizdeki bu kaynak kitap, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sizlere yol gösterecek başvuru kitabı olarak, bu ihtiyacın giderilmesi için hazırlanmıştır. İlacı zehir olmaktan çıkaran onun akılcı kullanımıdır. 

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) ile ilgili bilgi doküman için tıklayınız.

Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) bilgi sayfasına http://gss.sgk.gov.tr/aik/ adresinden erişilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bilgi sayfası ulaşmak için tıklayınız.

Reçete Bilgi Sistemi giriş sayfası için tıklayınız.

Antibiyotiğin doğru kullanımı eylem planı kapsamında basımı ve yayını yapılacak materyaller için tıklayınız.


Akılcı İlaç Kullanımı Video Galeri


 

 


Akılcı İlaç Kullanımı Afişleri

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5