ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Yılı ASM / AHB 2. Periyodik Aile Hekimliği İzleme ve Değerlendirmeleri

GÜNCELLENME TARİHİ: 14/08/2017

 

25 Ocak 2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin Denetim başlıklı 33. Maddesine istinaden Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin 2017 yılı izleme ve değerlendirmeleri 14.12.2016 tarih 62693856-773.02 sayılı ve 35405433 barkod numaralı Makam Oluru doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 

 

 

 

-  Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği için tıklayınız.

 

- Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

- Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tıklayınız.

 - Aile Sağlığı Merkezi Değerlendirme Formu Ek:1 için tıklayınız.

 

- Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Formu Ek:2 için tıklayınız.

 

- 2017 Yılı 2. Periyodik  Temmuz, Ağustos ve Eylül Ayı ASM ve  AHB İzleme ve Değerlendirme Planı için tıklayınız.