ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Şubesi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Mali İşler Şube Müdürlüğü Görev ve Yetkileri;

  1. Kamu hizmeti için gerekli olan mal, hizmet ve yapım işlerinin temin edilmesinde gerekli aşamaların yapılarak satın alınmasını sağlanmak.

  2. Kanunda belirtilen hallerde acil ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebilirliğini sağlanmak.

  3. Kurumumuz işlemleri gereği ortaya çıkan ihale ve doğrudan temin dışında tarifeye bağlı ödemelerin zamanında, gereklilik sorgulaması yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi ve geri dönüşlerinin kontrolünün yapılmasını sağlamak.

  4. Bütçe işlemlerinin yürütülmesi, mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve Ödemelerin mahsuplaştırılması, kayda alınması ve güncellemelerin takip edilmesini sağlamak.

  5. Kadrolu Memur, 657 S.K. 4/C,4/B li Sözleşmeli personel, Kadrolu İşçi, Döner Sermayeden Maaş alan memur Personelin tüm Mali ve Sosyal Güvenlik Konusundaki haklarının hesaplanmasını yapmak.

  6. Doğabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda yürürlükte olan mevzuat hükümleri gereğince alımı yapılması düşünülen mal ve hizmetlerin planlı ve koordineli bir şekilde işleyişini sağlamak, teknik şartnamelerinin hazırlanmasını sağlamak.

  7. Asıl görevli bulunulan yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan personele, görevlendirildikleri yerlere veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemeleri yapmak.

  8. Aile Hekimliği kapsamında çalışan Aile hekimi, Aile Sağlığı Elemanı ve görevlendirmeli personellerin tüm mali ve sosyal güvenlik konusundaki hakları, maaş-ücret ödemelerinin hesaplanmasını sağlamak.

  9. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda görev yapan personellerin sabit ve performans ödemelerinin doğru bir şekilde hesaplanarak ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

  10. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.