ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sabim - Bimer Birimi

GÜNCELLENME TARİHİ: 08/06/2017

Sabim –Bimer Birimi Görev ve Yetkileri;

 1. SABİM’den (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) gelen başvuruların değerlendirilerek Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri, Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastanelerine sistem üzerinden iletmek.

 2. BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi)’den gelen başvuruların değerlendirilerek Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri, Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastanelerine sistem üzerinden iletmek.

 3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuruların Müdürlüğümüze Ankara Valiliğinden ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi Edinme Biriminden elektronik posta sistemi aracılığı ile ulaşması nedeniyle Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri, Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastanelerine yine elektronik posta sistemi üzerinden gönderilerek takibini yapmak.

 4. SABİM ve BİMER Sistemlerinde yaşanan sorunlarla ilgili Bakanlık ve Valilikte ilgili birimlerle irtibata geçerek problemleri çözmek.

 5. SABİM, BİMER ve CİMER başvurularının değerlendirilmesinin yapılarak, sevk ve güncelleme işlemleri sonrasında sonuçlandırılmasını sağlamak.

 6. Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri, Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastanelerinde SABİM–BİMER’den sorumlu çözümleyicilerde yapılan değişikliklerde yeni kullanıcı tanımlanarak şifre verilmesini sağlamak.

 7. Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri, Birimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Entegre İlçe Devlet Hastanelerinde SABİM–BİMER çözümleyicilerinin karşılaştıkları sorunların çözümünde destek olmak.

 8. SABİM-BİMER ve CİMER başvurularının takibi yapılarak neticelendirilmeyen başvuruların sonuçlandırılması amacıyla çözümleyiciler ile irtibata geçmek.

 9. Haftalık, aylık ve yıllık istatistikleri hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

 10. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğini sağlamak.

 11.  Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.