Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Ve Periyodik Değerlendirme Rehberi

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA VE PERİYODİK DEĞERLENDİRME REHBERİ


25.01.2013 tarihli ve 2853 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 24. Maddesinin 6. Bendinde yapılan değişikliğe istinaden 2011/3 sayılı genelgenin Ek-1’de değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe göre düzenlenen; Aile Hekimliği Birimi Başvuru Dilekçesi,  Gruplandırma Kriterleri Tablosu , Aile Hekimliği Birimi Periyodik Değerlendirme Tablosu ve Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma ve Periyodik Değelendirmelerde Hazır Bulundurması Gereken Dosya İçerik Listesini  aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Başvuru Dilekçesi ve Gruplandırma Kriterleri Tablosu

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Başvuru Dilekçesi ve Periyodik değerlendirme  Kriterleri Tablosu

Aile Hekimliği Birimlerinin  Gruplandırma ve Periyodik Değerlendirmelerde Hazırlanması  Gereken Dosya İçerik Listesi