ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik İmza

Elektronik İmza

Aile Hekimlerinin E-imza ilk başvuru ve yenileme işlemleri için tıklayınız.

Detayı Gör »

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimi Sorgulama sayfası için tıklayınız.

Detayı Gör »

Web Uygulamaları

Web Uygulamaları

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM) Doktor Bilgi Bankası Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ....

Detayı Gör »


Haberler

23.05.2017 tarihinde ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezimizi ziyaret etmiştir.

Detayı Gör »
Alemdağ Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi 02.05.2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sn. Eyüp GÜMÜŞ tarafından açılmıştır.

Detayı Gör »
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde 10-11-12 Mayıs 2017 tarihinde TSE tarafından yapılan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi için gelen Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuz Kalite Yönetim Temsilcisi Bakanlık Müşaviri Gıda Yüksek Mühendisi Betül Faika Sönmez, Müdürümüz Uzman Doktor Doğan AKDOĞAN’ı makamında ziyaret etmiştir.

Detayı Gör »
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde 10-11-12 Mayıs 2017 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) eğitimi Türk Standartları Enstitüsü tarafından ( TSE) tarafından verilmiştir.

Detayı Gör »
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve Üniversiteler arasında yapılmış olan Sağlık, Eğitim Araştırma Bölgesi Protokolü (SEAB) kapsamında Başkent ve Ankara Üniversitesi İntörn Öğrencilerine yönelik Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Görevleri hakkında eğitim toplantıları düzenlenmektedir.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) hizmete başlamış olup; HSBS(Halk Sağlığı Bilgi Sistemi) ve MBYS(Muayene Bilgi Yönetim sistemi) uygulamalarına erişim kapatılacaktır. HSYS'ye (https://hsys.saglik.gov.tr) adresinden erişilmektedir.

Detayı Gör »
Antibiyotiğin Doğru Kullanımı eylem planı çerçevesinde Genel Müdürlüğümüz tarafından 3 adet afiş, 1 adet broşür ile aile sağlığı merkezleri ekranlarında yayınlanmak üzere video animasyonlar hazırlanmıştır. Konunun aciliyeti nedeniyle merkezi basım ve dağıtım yapılmayacak olup her il kendi imkânları doğrultusunda yüklenen materyallerin teknik özelliklerine uygun şekilde basım, dağıtım ve yayınını yapacaktır.

Detayı Gör »
Ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, hastanelerimizdeki; hasta ve yaralılarımızın kan ihtiyacının en uygun koşullarda ve zamanında karşılanması büyük önem taşımaktadır.

Detayı Gör »

İlanlar

AHB - ASM' lerce Hazırlanacak Dosya İçerik Listesi tıklayınız. İlk Başvuru Kriterler Tablosu tıklayınız.

Detayı Gör »
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği talebinde bulunan kurum/kuruluşlar aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda istenen bilgi ve belgeleri hazırlayarak Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine başvuracaklardır. Başvuru alındıktan sonra, Müdürlüğümüz tarafından yerinde değerlendirme yapılarak gerekli yazışma ve olur işlemleri aşaması tamamlanarak yetki belgesi düzenlenecek ve ilgili kuruma iletilecektir.

Detayı Gör »
Performans İtiraz Komisyonu toplantı kararları yayınlanmıştır.

Detayı Gör »
Biyosidal ürün uygulama işyerlerine ait liste yer almaktadır.

Detayı Gör »
25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) (Değişik ibare: RG-11/3/2015-29292) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir.

Detayı Gör »


Etkinlik Takvimi

  • 0