ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik İmza

Elektronik İmza

Aile Hekimlerinin E-imza ilk başvuru ve yenileme işlemleri için tıklayınız.

Detayı Gör »

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimim Kim

Aile Hekimi Sorgulama sayfası için tıklayınız.

Detayı Gör »

Web Uygulamaları

Web Uygulamaları

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS-TSİM) Doktor Bilgi Bankası Muayene Bilgi Yönetim Sistemi(MBYS) Elektronik Belge Yönetim Sistemi ....

Detayı Gör »


Haberler

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından gerçekleştirilen Aile Sağlığı Elemanı Eğitim İhtiyacı Belirleme Anketi

Detayı Gör »
Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün "Yurtdışı Çıkış Yazıları" hakkındaki 25/07/2017 tarihli yazısı için tıklayınız.

Detayı Gör »
Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Kurumu , Çocuk Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından “ Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşu” Programı yürütülmektedir.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından hazırlanan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) hizmete başlamış olup; HSBS(Halk Sağlığı Bilgi Sistemi) ve MBYS(Muayene Bilgi Yönetim sistemi) uygulamalarına erişim kapatılacaktır. HSYS'ye (https://hsys.saglik.gov.tr) adresinden erişilmektedir.

Detayı Gör »
Hac ve Umre Ziyaretleri kapsamında ülkemizden Suudi Arabistana ziyaret edecek olan tüm Hacı adaylarının aşağıda belirtilen hususları dikkate alarak Hac ve Umre ziyareti öncesi bazı aşıları yaptırmaları büyük önem arz etmektedir.

Detayı Gör »
Akılcı ilaç kullanımı (AİK) ilaç kullanırken belirlenen doğru ilacın, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğu da dikkate alınarak kullanılması ilkelerinin bütünüdür.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından; vatandaşların aile hekimliği uygulaması ile faydalanabilecekleri diğer hizmetleri tanıtmak amacıyla eğitim videosu hazırlanmıştır.

Detayı Gör »

İlanlar

2017/13. Ek yerleştirme işlemi; 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 10:00 ’da, İbrahim Müteferrika Sokak No:5 adresinde bulunan Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda Tercih ve Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Toplantı Salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır. Başvurular 16 Ağustos 2017 Çarşamba günü ve 17 Ağustos 2017 Perşembe günü 08:30 – 17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

Detayı Gör »
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları İle Kadro Standartları Hakkında Yönergende 4. maddesinde ise “……… ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek” görevi Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Detayı Gör »
EBYS yardım dokümanı ve videoları için tıklayınız.

Detayı Gör »
Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği talebinde bulunan kurum/kuruluşlar aşağıdaki işlem basamakları doğrultusunda istenen bilgi ve belgeleri hazırlayarak Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesine başvuracaklardır. Başvuru alındıktan sonra, Müdürlüğümüz tarafından yerinde değerlendirme yapılarak gerekli yazışma ve olur işlemleri aşaması tamamlanarak yetki belgesi düzenlenecek ve ilgili kuruma iletilecektir.

Detayı Gör »
Performans İtiraz Komisyonu toplantı kararları yayınlanmıştır.

Detayı Gör »
Biyosidal ürün uygulama işyerlerine ait liste yer almaktadır.

Detayı Gör »
25.01.2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”nin "Yetkilendirilmiş aile hekimleri” başlıklı 29. Maddesinde “(1) (Değişik ibare: RG-11/3/2015-29292) Aile sağlığı merkezleri dışında birinci basamak sağlık hizmeti veren; üniversiteler, askeri birlikler, hastaneler, kurum ve işyerlerinde yetkilendirilmiş aile hekimliği hizmeti verilebilir.

Detayı Gör »


Etkinlik Takvimi

  • 0